Par pasākumu

Lai:

  • veidotu izpratni par Latvijas un Ziemeļaustrumu Vidzemes senāko vēsturi, vidi, kultūrvēsturisko mantojumu un reģiona seno iedzīvotāju ikdienas dzīvi laika laika posmā no pirmo cilvēku ienākšanas līdz jaunajiem laikiem,
  • stiprinātu mūsdienu cilvēku lokālo identitāti,
  • paplašinātu lietderīgas pašizziņu un mūžizglītību veicinošas brīvā laika pavadīšanas iespējas,

Beverīnas novada pašvaldība, Valmieras muzejs, Latvijas Dabas muzejs, biedrība “Saules Koks” un “Kauguru pagasta attīstības biedrība” Kauguru pagasta Pekas kalna pilskalnā 2012.g. 5. maijā rīko dzīvās vēstures pētnieku – arheoloģiskās rekonstrukcijas kopu, vēsturnieku, arheologu, etnogrāfu un folkloristu – dienu “Beverīna 2012″.

Lai arī pasākums nes Beverīnas vārdu, organizatori nevēlas iespējamās aktivitātes ierobežot tikai un vienīgi vēlā dzelzs laikmeta un viduslaiku tematikas ietvaros. Ļoti ceram, ka dalībnieki pievērsīsies arī senāku vai pat jaunāku periodu izpētei, izmantojot, piemēram, Burtnieka ezera mezolīta un neolīta apmetnēs un kapulaukos vai 19.gs.-20.gs. sākuma etnogrāfu pētījumos iegūto informāciju.

Plānojam, ka dzīvās vēstures diena varētu kļūt par tradicionālu, ikgadēju pasākumu maija pirmajā sestdienā. Vieta varētu palikt katru reizi viena un tā pati – Pekas kalns, bet varētu arī mainīties, pasākumu rīkojot arī citās potenciālajās Beverīnas pilsvietās – Vaidavas pilskalnā, Trikātas pilskalnā, Valmierā…

Pasākuma mērķauditorija: bijušo Valmieras, Valkas, Cēsu un Limbažu rajonu iedzīvotāji, Valmieras un apkārtējo novadu studenti un skolnieki. Senvēstures, seno amatu un prasmju interesenti no pārējās Latvijas. Īpašu sadarbību plānojam veidot ar vēstures, dabas zinību, bioloģijas skolotājiem un novadpētniecības pulciņu vadītājiem. Informāciju par pasākumu izplatīsim arī Igaunijā, cerot uz igauņu vēsturiskās rekonstrukcijas grupu un vēstures interesentu piedalīšanos.

Pasākuma rīkotāji nodrošina:
– dalībnieku (t.i. senās vides, amatu, prasmju, mākslu pētnieku) publicitāti;
– pēc iepriekšējas vienošanās (ņemot vērā praktiskās iespējas) dalībnieku stendiem (“sētām”) un aktivitātēm nepieciešamo aprīkojumu, izejmateriālus;

Pasākumā katru gadu būs vismaz 2 centrālās tēmas. Vienu, ņemot vērā karu un karošanas lielo nozīmi Latvijas senvēsturē, šobrīd redzam kā saistītu ar karavīriem, cīņas mākslu, ieročiem, bruņojumu, otru – ar seno cilvēku ikdienas dzīvi (t.sk. cilvēka un vides mijiedarbības tēmas), mājsaimniecību (amati, pārtika, mitekļi…) un garīgo kultūru. Vēlamies, lai visās darbībās tiktu ievērots demonstrācijas un izziņas (eksperimenta, atdarinājuma, rekonstrukcijas) aspektu līdzsvars.

Informācija un pieteikšanās (tirgotājiem obligāta):
29151826, valters.grivins@gmail.com
26495217, beverina.ritums@gmail.com

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s