Par pasākumu

Lai:

  • veidotu izpratni par Latvijas un Ziemeļaustrumu Vidzemes senāko vēsturi, vidi, kultūrvēsturisko mantojumu un reģiona seno iedzīvotāju ikdienas dzīvi laika laika posmā no pirmo cilvēku ienākšanas līdz jaunajiem laikiem,
  • stiprinātu mūsdienu cilvēku lokālo identitāti,
  • paplašinātu lietderīgas pašizziņu un mūžizglītību veicinošas brīvā laika pavadīšanas iespējas,

Beverīnas novada pašvaldība, Valmieras muzejs, Latvijas Dabas muzejs, biedrība “Saules Koks” un “Kauguru pagasta attīstības biedrība” Kauguru pagasta Pekas kalna pilskalnā 2012.g. 5. maijā rīko dzīvās vēstures pētnieku – arheoloģiskās rekonstrukcijas kopu, vēsturnieku, arheologu, etnogrāfu un folkloristu – dienu “Beverīna 2012″. Turpiniet lasīt

Zaļais tirdziņš

Dzīvās vēstures dienas
“Beverīna 2012″
 ietvaros

Beverīnas novada Kauguru pagasta Pekas kalna pilskalnā

2012. g. 5. maijā no 11.00 līdz 15. 00 notiks

Zaļais tirdziņš

Aicinām pieteikties zemniekus, mājražotājus un amatniekus ar pašu audzētu, gatavotu un darinātu produkciju.

Dalība par brīvprātīgiem ziedojumiem pilskalna sakopšanai.

Dalības noteikumi tādi paši kā Straupes lauku labumu tirdziņā, izņemot to, ka priekšroka dalībai tiek dota nevis Pārgaujas, bet Beverīnas novada tirgotājiem (lasīt noteikumus ŠEIT).

Informācija un pieteikšanās (tirgotājiem obligāta):
29151826, valters.grivins@gmail.com
26495217, beverina.ritums@gmail.com

Neolīta keramikas darbnīca

Valmieras muzejā
Pilskalna ielā 2

2012. g. 25. aprīlī plkst. 10.00

Neolīta keramikas darbnīca

Podnieces Līgas Merginas vadībā gatavosim
Latvijas austrumu daļas senāko trauku
(agrā neolīta Osas tipa keramika) atdarinājumus

Izgatavoto trauku apdedzināšana
ugunskurā notiks
Dzīvās vēstures dienas
“Beverīna 2012”
ietvaros
Pekas kalna pilskalnā,
Beverīnas novada Kauguru pagastā
2012. g. 5. maijā

Dalība brīva

Informācija:
29151826, valters.grivins@gmail.com;
26495217, beverina.ritums@gmail.com;
29451082, liga.mergina@gmail.com

https://beverina2012.wordpress.com/